آدرس

تهران - بزرگراه رسالت - پل سیدخندان - خبابان شهیدکابلی - انتهای خیابان محمودی – خیابان سپید – پلاک ٢٢ – ساختمان سپید گچ ساوه.

تلفن : ٨٤٠٦٦ - ٠٢١
تلفن فروش دفتر مرکزی : ۸۴۰۶۶ - ۰۲۱ داخلی ۲۲۳ و ۲۲۲
روابط عمومی و امور مشتریان : ٨٨٤٦٩٦٩٦ - ٠٢١ و ۸۴۰۶۶ – ۰۲۱ داخلی ۴۱۵
فکس : ٨٨٤٦٩٦٥١ - ٠٢١

ارسال پیغام

ساتن سیمان سفید


ساتن سیمان سفید


ساتن سیمان سفید لایه تهایی جهت پرداخت سطوح سیمانی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

مشخصات فنی

زمان بهینه استفاده 90 دقیقه
مقاومت خمشی (N/mm²) 3
مقاومت فشاری (N/mm²) 10
مصرف در هر متر مربع 2.5 - 2 کیلوگرم