آدرس

تهران - بزرگراه رسالت - پل سیدخندان - خبابان شهیدکابلی - انتهای خیابان محمودی – خیابان سپید – پلاک ٢٢ – ساختمان سپید گچ ساوه.

تلفن : ٨٤٠٦٦ - ٠٢١ و ٨٨٤٦٢٢٣٣ - ٠٢١
تلفن فروش دفتر مرکزی : ۸۴۰۶۶ - ۰۲۱ داخلی (١)
روابط عمومی و امور مشتریان : ٨٨٤٦٢٢٣٣ - ٠٢١
فکس : ٨٨٤٦٩٦٥١ - ٠٢١

ارسال پیغام

فیلم های سپیدگچ ساوه


صفحه اصلی فیلم های سپیدگچ ساوه

فیلم های سپیدگچ ساوه

 

 

تیزر تبلیغاتی شرکت سپید گچ ساوه

 

روز صنعت و معدن

 

مجموعه معادن سپید گچ ساوه

 

نمایی از کارخانه سپیدگچ ساوه 

 

نمایی از کارخانه سپیدگچ ساوه

 

تولید دیوار گچی

 

تیم کارکنان و مهندسین سپید گچ ساوه

 

مراحل بارگیری در کارخانه سپیدگچ ساوه

 

فیلم حمل محصولات سپیدگچ ساوه

 

نحوه کار کارکنان سپیدگچ ساوه

 

بهره گیری از بهترین امکانات در کارخانه سپیدگچ ساوه

 

بهره مندی از بالاترین امکانات

 

ورود به کارخانه سپید گچ ساوه

 

بهره گیری از بهترین معادن

 

معدن سپیدگچ ساوه

 

حمل و نقل از معدن تا کارخانه سپید گچ ساوه

 

 

کلیپ روز صنعت و معدن 1401