آدرس

تهران - بزرگراه رسالت - پل سیدخندان - خبابان شهیدکابلی - انتهای خیابان محمودی – خیابان سپید – پلاک ٢٢ – ساختمان سپید گچ ساوه.

تلفن : ٨٤٠٦٦ - ٠٢١
تلفن فروش دفتر مرکزی : ۸۴۰۶۶ - ۰۲۱ داخلی ۲۲۳ و ۲۲۲
روابط عمومی و امور مشتریان : ٨٨٤٦٩٦٩٦ - ٠٢١ و ۸۴۰۶۶ – ۰۲۱ داخلی ۴۱۵
فکس : ٨٨٤٦٩٦٥١ - ٠٢١

ارسال پیغام

دیاموند (پودر بتونه نقاشی)


صفحه اصلی محصولاتگچ های افزودنی داردیاموند (پودر بتونه نقاشی)

دیاموند (پودر بتونه نقاشی)


پودر بتونه جهت نقاشی آماده سازی سریع سطح،جهت نقاشی و کاهش مصرف رنگ مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

مشخصات فنی

گیرش اولیه 120 دقیقه
گیرش نهایی 240 دقیقه
مصرف در هر 40 متر مربع 5 کیلوگرم