آدرس

تهران - بزرگراه رسالت - پل سیدخندان - خبابان شهیدکابلی - انتهای خیابان محمودی – خیابان سپید – پلاک ٢٢ – ساختمان سپید گچ ساوه.

تلفن : ٨٤٠٦٦ - ٠٢١
تلفن فروش دفتر مرکزی : ۸۴۰۶۶ - ۰۲۱ داخلی ۲۲۳ و ۲۲۲
روابط عمومی و امور مشتریان : ٨٨٤٦٩٦٩٦ - ٠٢١ و ۸۴۰۶۶ – ۰۲۱ داخلی ۴۱۵
فکس : ٨٨٤٦٩٦٥١ - ٠٢١

ارسال پیغام

پودر بتونه نقاشی


پودر بتونه نقاشی


پودر بتونه نقاشی آماده سازی سریع سطح،جهت نقاشی و کاهش مصرف رنگ. این محصول جایگزین مل بوده و برای دستیابی به یک سطح صاف و صیقلی ، قبل از نقاشی و یا کاغذ دیواری بر روی صفحات روکشدار گچی و یا دیوار هایی که با گچ پوشش نهایی شده مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

فایل فنی پودر بتونه نقاشی

مشخصات فنی

گیرش اولیه 120 دقیقه
گیرش نهایی 240 دقیقه
مصرف در هر 40 متر مربع 5 کیلوگرم
وزن 5 کیلوگرم