آدرس

تهران - بزرگراه رسالت - پل سیدخندان - خبابان شهیدکابلی - انتهای خیابان محمودی – خیابان سپید – پلاک ٢٢ – ساختمان سپید گچ ساوه.

تلفن : ٨٤٠٦٦ - ٠٢١
تلفن فروش دفتر مرکزی : ۸۴۰۶۶ - ۰۲۱ داخلی ۲۲۳ و ۲۲۲
روابط عمومی و امور مشتریان : ٨٨٤٦٩٦٩٦ - ٠٢١ و ۸۴۰۶۶ – ۰۲۱ داخلی ۴۱۵
فکس : ٨٨٤٦٩٦٥١ - ٠٢١

ارسال پیغام

گچ معمولی


گچ معمولی


 

گچ معمولی جهت گچ کاری بر روی دیوار ، گچ و خاک و سفال مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

 

مشخصات فنی

گیرش اولیه 7-11 دقیقه
گیرش ثانویه 18-22 دقیقه
زبره روی الک 500 میکرون < 4 %
وزن کیسه 33.33 کیلوگرم